Home

De Communicatie Expo!

De Communicatie expo is een jaarlijks terugkerend evenement waarbij student en bedrijf dichter bij elkaar komen. Enerzijds door een groot aanbod van lezingen van nationale, maar ook internationale bedrijven. Anderzijds door snelle pitches, waarbij de studenten de opdracht krijgen binnen een week een communicatievraagstuk op te lossen voor bedrijven.
Dit jaar staat de Expo in het teken van ‘Nieuwe tijden in de Communicatie’. Hierbij wordt er stilgestaan bij alle communicatieontwikkelingen van het verleden, het heden en de toekomst. De nieuwe media vormt de rode draad gedurende dit evenement, waarbij er een knipoog wordt gegeven naar het verleden, retro.
De Expo begint maandag 23 november en duurt tot en met vrijdag 27 november. Vergeet niet deze site regelmatig te bezoeken, zodat je op de hoogte blijft van alle nieuwtjes van de Expo-week!

The Communication Expo!

The communication expo is a yearly event where students and companies are brought closer together. On one side by a great offer of guest lectures from national and international organisations. And on another side by strong pitches, where students work on a case for a week in order to solve a communication related issue for companies.
On the other hand through quick pitches, whereby students have the assignment to solve a communication case for companies within a week. This year the Expo theme is ‘New times in Communication’. Hereby we will concentrate on all communication developments of the past, present and future. The new media is the highlight during this event, at which we will look back on the past, retro in a playful way.
The Expo-week takes place on Monday the 23rd of November until Friday the 27th of November. Don’t forget to visit our site frequently, in order to be updated on all new facts regarding the Expo-week!